Concepten

ScienceLynk B.V. ontwikkelt nieuwe ideeën om processen in bedrijven en organisaties te optimaliseren, en ook als antwoord op actuele maatschappelijke vragen. Vaak ontstaan ideeën op grond van een gezonde wetenschappelijke nieuwsgierigheid.

De ideeën worden in een multidisciplinair kader omgevormd tot innovatieve concepten.
De competenties van ScienceLynk B.V. uiten zich hierbij met name in het toepassen van bestaande en nieuwe technologieën in andere domeinen dan waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn of reeds worden toegepast.

De technische en financiële haalbaarheid binnen dit proces van systeemontwikkeling, spelen hierbij voortdurend een belangrijke rol.

De conceptvorming bij ScienceLynk B.V. heeft reeds plaatsgevonden op een groot aantal verschillende terreinen:

 • Medische apparatuur
 • Kwaliteit van voedsel en drinkwater
 • Biosensoren
 • Biogas(productie)
 • Gebruik van ultraviolet licht voor verschillende toepassingen
 • Meettechnieken in (bio)processen
 • Productinnovatie en productontwikkeling

Het traject van vraag – concept – product wordt door ScienceLynk B.V. op meerdere onderdelen ondersteund:

 • Uitwerken van het concept voor een Proof of Principle (PoP)
 • Uitvoeren van haalbaarheidsstudies:
  • Literatuuronderzoek
  • Uitvoeren van wetenschappelijke experimenten – ScienceLynk B.V. maakt hiertoe gebruik van laboratoriumruimte en faciliteiten bij universiteiten en incubators
 • Het aanvragen van subsidies
 • Het uitvoeren van patentrecherches (octrooi-recherches) en het voorbereiden van patentaanvragen

Bekijk enkele voorbeelden op de Concepten voorbeelden.