Over Frans Houwen

Dr. Frans Houwen (1958) doorliep atheneum-β, gevolgd door de studie Biologie aan de (toenmalige) Katholieke Universiteit Nijmegen (nu Radboud Universiteit). De afstudeervakken Microbiologie, Genetika en Biochemie zorgden naast specifieke onderzoekskennis voor een brede en veelzijdige kennis binnen de natuurwetenschappen.

De wetenschappelijke carrière werd voortgezet aan de (toenmalige) Landbouwuniversiteit in Wageningen met een promotieonderzoek op het gebied van anaërobe microbiologie en biochemie.

Aansluitend aan de promotie in 1990 werd buitenlandse ervaring opgedaan aan de landbouwuniversiteit in Uppsala (Zweden) en aan de Universiteit in Gent (België). Het op enthousiaste wijze begeleiden van studenten was op beide plaatsen een zeer belangrijk onderdeel van de werkzaamheden.

Terug in Nederland werd bij de (toenmalige) Bloedbank Zuid-Limburg (nu Sanquin) de functie aanvaard van manager van de afdelingen Productie, Laboratorium & Distributie. Kwaliteit en (internationale) richtlijnen waren hier de kernwoorden.

Vervolgens werden als projectmanager een aantal jaren projecten uitgevoerd om processen en methodes te initiëren en te verbeteren. De proceskennis werd ondersteund door kennis op het gebied van software applicatie management.

In een industriële omgeving heeft hij als microbioloog / systeemontwikkelaar bijgedragen tot de totstandkoming van een aantal producten op het grensvlak van biologie, techniek en software.

Sinds 2009 is hij als zelfstandig ondernemer onder andere werkzaam geweest als interim-manager in de Voedings- en Farmaceutische industrie en in Diagnostiek.

LinkedIn Logo https://nl.linkedin.com/in/franshouwen